Aktualna obvestila

4.12.2020

Spoštovan člani-ce Športnega društva Grosuplje

Športno društvo Grosuplje je v občini Grosuplje največje društvo, ki se ukvarja s športno rekreacijo od najmlajših do najstarejših občanov. V sezoni 2020 – 2021 se je v društvo včlanilo in plačalo članarino 627 članov-ic.

V ponedeljek, 14. septembra 2020 je pričelo z vadbo 55 različnih vadbenih skupin pod vodstvom 22 strokovnih sodelavcev. Žal smo morali v sredo, 14. oktobra 2020 zaradi poslabšanih  razmer (Covid-Sars-19) vse vadbe prekiniti. Vodstvo društva je takoj uspelo organizirati strokovne delavce in tako so vse vadbe, ki se lahko izvajajo preko spletne aplikacije pričele z vadbo od 29. oktobra 2020 .

Upravni odbor ŠD Grosuplje bo ob koncu vadbene sezone 2020-2021 preveril vse vadbene skupine (koliko časa, je posamezna skupina lahko vadila, fiksni stroški društva, itd.). Na osnovi teh podatkov bo UO določil, kateri skupini se del denarja vrne ali prenese posameznim članom v dobrobit članarine za naslednjo vadbeno sezono.

Športno društvo Grosuplje v vsej svoji dosedanji zgodovini delovanja ni nikoli iskalo denarnega dobička od svojih članov, temveč je njegovo poslanstvo društveno delovanje različnih oblik rekreacije in zdravega načina preživljanja prostega časa.

Hvala za razumevanje.

Športni pozdrav – ostanite zdravi!

Predsednica ŠD Grosuplje

Miroslava Kadunc

12.10.2020

Spoštovani,

v skladu z izredno slabo epidemiološko sliko glede okuženosti s corona virusom SARS-CoV-2 se je vodstvo Občine Grosuplje odločilo, da se v Občini Grosuplje začasno (do preklica) zaustavijo vse športne vadbe v programih ne-tekmovalnega športa.

Med te spadajo:

   • športne interesne dejavnosti v osnovni šoli,
   • športni programi otrok in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov nacionalnih panožnih športnih zvez,
   • celoletni športni programi športne rekreacije,
   • športno rekreativna tekmovanja odraslih in
  • celoletni programi za starejše.

Vadba in tekmovanja se lahko nemoteno nadaljujejo le v programih tekmovalnega športa, torej le za registrirane športnike.

Športni pozdrav,

27.09.2020

Spoštovani člani ŠD Grosuplje

Zaradi povečanja okužb z COVID-19 (potrjeni pozitivni primeri) naprošamo vse vadeče, ki se udeležujejo raznih dogodkov, da vsaj en teden ne obiskujejo vadbe in s tem ne ogrožajo zdravja in širjenja okužbe med vadečimi po skupinah.

Bodimo dosledni in se držimo priporočil NIJZ-ja in na vadbo hodite ZDRAVI.

22.09.2020

Spoštovani člani ŠD Grosuplje

Če se je kakšen član društva prijavil preko spleta in ni prejel ponudbe za plačilo, prosim naj pošlje mail tajniku društva (cevc@sportno-drustvo-grosuplje.si) z osnovnimi podatki (št. članstva in na katero vadbo se je prijavil).

11.09.2020

Spoštovani člani ŠD Grosuplje

Po sklepu UO ŠD Grosuplje se vsem članom društva, ki so v vadbeni sezoni 2019/2020 vplačali vsaj dve (2 vadbi) se prizna COVID -19 popust v višini 20,00 €.

08.09.2020

Na strani URNIK in CENIK smo z rdečo označili vadbe, ki žal niso več na voljo.

30.08.2020

Pozdravljeni,

Obveščamo vas, da se vpis za vadbeno sezono 2020-2021 prične preko spletne strani ŠD Grosuplje v ponedeljek, 7. septembra 2020 od 16. ure dalje. Urnike in vadnine si lahko pogledate na strani URNIK in CENIK. Novi člani glejte navodila za vpis.

Opozarjam vse člane, da je število vpisnih mest za posamezno skupino omejeno.

Vstop v dvorane je dovoljen po priporočilih NIJZ-ja (obvezno razkuževanje rok, nošenje mask do dvoran, upoštevanje varnostne razdalje…)

Zaradi aktualnih razmer, bodo vadbe skrajšane za 10 minut (zračenje telovadnic in dvoran, ter menjava vadečih z drugo skupino).

Priporočeno je, da na vadbo prihajate že v športnih oblačilih.

Tuširanje ter zadrževanje v prostorih izven dvoran ni dovoljeno.

Vljudno prosimo, da v kolikor niste zdravi, ne obiskujete vadbe in s tem ne širite okužbe.

Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na nas ali vaše vaditelje.

Prosimo vse člane za strpnost in razumevanje glede razmer, saj bomo z vašo pomočjo in dobrimi nasveti boljši in predvsem ZDRAVI.

Postopek za včlanitev v Športno društvo Grosuplje za nove člane:

kandidat, ki bi se želel včlaniti v ŠD Grosuplje mora izpolniti PRISTOPNO IZJAVO in jo podpisati. Pravilno izpolnjeno PRISTOPNO IZJAVO je potrebno dostaviti tajniku društva (lahko osebno ali skenirano po elektronski pošti). Najhitreje boste prejeli številko članstva, če pošljete pravilno izpolnjeno PRISTOPNO IZJAVO skenirano po elektronski pošti na naslov cevc@sportno-drustvo-grosuplje.si

Pri plačilu PONUDBE je potrebno obvezno vpisati sklicno številko.
Primer: član je dobil ponudbo s sklicno številko 00-0301-2017-01103

Pozivamo vse dosedanje člane, da podrobno preberejo “Navodila za vpis” preko spletne aplikacije!
V “Navodilih za vpis” je tudi opisan postopek za pridobitev članstva v ŠD Grosuplje.

Lep športni pozdrav,

Predsednica ŠD Grosuplje