Cicibani

VADITELJ:
HELENA PREDALIČ
GSM: 031 859 595

KDO OD VAS SE RAD LOVI,SKAČE, PLEZA, KOTALI?

Vse to počnemo tudi mi.ciciba1

Program vadbe je namenjen predšolskim otrokom starim od 3-5 let. Otroci pri vadbi sodelujejo sami, brez staršev, zato je velik poudarek predvsem na samostojnosti.

Vsebina programa je pestra in zanimiva, nenehno pa se prilagaja potrebam, sposobnostim in želji otrok.

Z vadbo skušamo čim bolj prispevati k otrokovemu motoričnemu razvoju, zdravju, veselju do gibanja,…

VSEBINA VADBENIH ENOT:

ciciba2– naravne oblike gibanja (plazenje, lazenje, plezanje, kotaljenje,…)
– dejavnosti z žogo
– elementarne igre (štafetne igre, lovljenja, igre z žogo…)
– plesne igre
– poligoni
– osnovne gimnastične prvine