Predstavitev društva

LOGOTIP_BARVEN_mali3

ŠPORTNO DRUŠTVO GROSUPLJE

Adamičeva 29
1290 Grosuplje
info@sportno-drustvo-grosuplje.si

Davčna številka: 95454837
Matična številka: 5239613000
Transakcijski račun: IBAN SI56 6000 0000 0631 929 (Hranilnica Lon d.d.)

ORGANI ŠPORTNEGA DRUŠTVA

Predsednica:
Mira Kadunc
041 469 164

Tajnik:
Andrej Cevc
031 740 220 (popoldne po 15. uri)
cevc@sportno-drustvo-grosuplje.si

Blagajnik, računovodja:
Ana Kastelec
051 370 332
ana.kastelec@lj-kabel.net

PREDSEDSTVO DRUŠTVA

Člani predsedstva: Helena Predalič, Vesna Tomažinčič in Slavi Martinovič

Člani nadzornega odbora:  Tatjana Logar, Nataša Glavač Pavlica in Eva Češarek

Člani disciplinske komisije:  Tomažin Davorin, Stanko Dežman in Nataša Kastelec