Športne igre 5-6 let – 20B

VADITELJICA:
ARIANA DEŽMAN
dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
GSM: 040 165 889
E-MAIL: aryana.d@gmail.com

Potreba po gibanju je ena primarnih potreb otroka. Skozi gibanje se otrok začne zavedati prostora in tudi sebe v prostoru, hkrati pa si razvija spretnosti in sposobnosti ter svojo samozavest. S to dejavnostjo želimo približati gibanje na zanimiv, sproščen način, ki otrokom prinaša veselje in zadovoljstvo.

Vadba poteka 2x tedensko in je razdeljena na dva segmenta.
Ob torkih temelji na razvijanju gibalnih sposobnosti in koordinacije gibanja. Otroci premagujejo ovire poligona in spoznavajo različne elementarne igre, hkrati pa razvijali ekipni duh.
Ob sredah pa vadba temelji predvsem na ustvarjalnem gibanju in igri. Otroci se ustvarjalno gibajo po prostoru, hkrati pa se še dodatno naučijo kar nekaj novih plesov.

Cilji:
• razvijanje gibalnih sposobnosti
• razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in nog, ravnotežja)
• povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora
• sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja
• usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora, načina, spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega telesa, med ljudmi

VSEBINA VADBENIH ENOT:
• naravne oblike gibanja
• osnove gimnastične prvine
• različne elementarne igre in poligoni
• plesne igre in igre za razvijanje ritma
• sprostitvene tehnike