ŠPORTNE IGRE ZA OTROKE (4-6 let)

VADITELJICA:
ARIANA DEŽMAN
dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
E-MAIL: aryana.d@gmail.com

Potreba po gibanju je ena primarnih potreb otroka. Skozi gibanje se otrok začne zavedati prostora in tudi sebe v prostoru, hkrati pa si razvija spretnosti in sposobnosti ter svojo samozavest. S to dejavnostjo želimo približati gibanje na zanimiv, sproščen način, ki otrokom prinaša veselje in zadovoljstvo.
Program vadbe temelji na razvijanju gibalnih sposobnosti in koordinacije gibanja. Otroci bodo premagovali ovire poligona in spoznavali različne elementarne igre, hkrati pa razvijali ekipni duh.

CILJI:

  • razvijanje gibalnih sposobnosti
  • razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in nog, ravnotežja)
  • sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja
  • usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora, načina, spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega telesa, med ljudmi

VSEBINA VADBENIH ENOT:

  • naravne oblike gibanja
  • osnove gimnastične prvine
  • dejavnosti z žogo
  • različne elementarne igre
  • poligoni
  • sprostitvene tehnike