Vesele športne urice

VADITELJICA:
ARIANA DEŽMAN
dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
E-MAIL: aryana.d@gmail.com

 

Potreba po gibanju je ena primarnih potreb otroka. Skozi gibanje se otrok začne zavedati prostora in tudi sebe v prostoru, hkrati pa si razvija spretnosti in sposobnosti ter svojo samozavest. S to dejavnostjo želimo približati gibanje na zanimiv, sproščen način, ki otrokom prinaša veselje in zadovoljstvo.
Pri Veselih športnih uricah se otroci ustvarjalno gibajo po prostoru, hkrati pa se še dodatno naučijo kar nekaj novih plesov. Vadba predvsem temelji na igri in ustvarjalnem gibanju. V decembru in ob koncu leta pa sta načrtovana tudi nastopa za starše, kjer si lahko pogledate kaj so se otroci naučili.

CILJI:

  • razvijanje gibalnih sposobnosti
  • razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in nog, ravnotežja)
  • povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora
  • sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja
  • usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora, načina, spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega telesa, med ljudmi

VSEBINA VADBENIH ENOT:

  • naravne oblike gibanja
  • osnove gimnastične prvine
  • plesne igre
  • igre za razvijanje ritma
  • sprostitvene tehnike